Jan Johansson

Jan Johansson

New York
Jag har varit i USA i runt 40 år och kom till New York City via New Orleans, LA. Jag är en advokat här och jobbar bl.a. med immigration och familjerätt. Jag har jobbat med svenskar och svenska klienter under många år och skrivit artiklar i svensk-amerikanska tidningar och olika handelskammares nyhetsbulletiner. Jag tillhör även Svenska Handelskammaren i New York. Jag har också ett omfattande nätverk av kontakter i stan som jag hoppas kan vara till nytta för svenskar som skulle behöva min hjälp och information.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för USA