Gunhild Ljung

Gunhild Ljung

Wayne, New Jersey
Jag är utbildad lågstadielärare. Anlände till USA, Kalifornien, 1968 som medföljande. Startade Svenska Skolan i New Jersey,tidigare verksam vid generalkonsulatet i NY, kyrkorådsordförande Svenska kyrkan i NY, aktiv inom SWEA.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för USA