Henrik Lennartsson

Henrik Lennartsson

De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan till exempel vara vid en akut kris eller livskris, problem i relationer, i arbetssituation, oro för barnen, stress, ångest/oro, nedstämdhet eller beroendeproblematik. Det kan också gälla frågor som berör psykisk ohälsa och familjeproblem.

Behöver du tala med en legitimerad psykoterapeut i frågor som berör något av ovanstående eller frågor kopplade till känslor och tankar som aktualiseras under utlandsvistelse är du välkommen att ta kontakt med Henrik Lennartsson.

Henrik är socionom, leg psykoterapeut och psykoanalytiker och har arbetat inom psykiatrisk öppen och sluten vård. Han har mer än 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med ungdomar, unga vuxna, vuxna, familjer och par. Han har en egen privatmottagning på Södermalm i Stockholm. Förutom sitt arbete som psykoterapeut undervisar och handleder han studenter på Stockholms universitet.

Henrik erbjuder konsultationssamtal via Skype samt även telefonrådgivning och kontakt via e-post.

 

+46 (0) 707158112 eller +47 (0) 704869593

henrik_lennartsson926(a)hotmail.com

Medlemserbjudande: 10 % per session.