Berit Rohdin

Berit Rohdin2litenBerit Rohdin är skattejurist och kan erbjuda hjälp med svenska och internationella skattefrågor för privatpersoner och företag.

Mångårig erfarenhet av juridiskt arbete inom skatte- och avgiftsområdet. Erfarenhet finns av arbete från såväl den offentliga sektorn (skattedomstol och skattemyndighet) som från den privata sektorn.

Arbetar med tolkning och tillämpning av såväl svensk intern rätt på området som av skatteavtal (avtal för undvikande av dubbelbeskattning) och socialavgiftskonventioner med andra länder samt EU-regler.

 

TaxPoint

+46 (0) 735-13 06 75

info(a)taxpoint.se

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.