Berit Rohdin

Berit Rohdin2litenSkattejurist som kan erbjuda hjälp med svenska och internationella skattefrågor för privatpersoner och företag.

Mångårig erfarenhet av juridiskt arbete inom skatte – och avgiftsområdet. Erfarenhet finns av arbete från såväl den offentliga sektorn (skattedomstol och skattemyndighet) som från den privata sektorn.

Inom det internationella området har hon gedigen kunskap om tolkning och tillämpning av såväl svensk intern rätt på området som av skatteavtal (avtal för undvikande av dubbelbeskattning) och socialavgiftskonventioner med andra länder samt EU-regler.

 

Titel: Skattejurist

Firma: TaxPoint

Telefon: +46 (0) 735-13 06 75

Email: info(a)taxpoint.se

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.