Ständiga medlemmar

Dessa personer har gett sitt extra stöd till vår verksamhet och är därmed ständiga medlemmar till oss.

Gunnar S.D. Andersson

Monika Heimbold

Robert af Jochnick

Åsa Lena Lööf

Björn Sundeby

Barbro Ehnbom

Gunnar Gillberg

David Dangoor

Tore Claesson

Anders Jarlskog

Lars Jonsson

Barbro Sachs Osher

Michael Treschow

Steve Trygg

Bo & Kerstin Hjelt