Svenska beskickningar i utlandet

Många utlandssvenskar upplever idag en stor diskrepans mellan närheten till svenska beskickningar och hur många svenskar som befinner sig i regionen. Svenskar i Världen har full förståelse för att Utrikesdepartementets beslut kring var i världen de svenska beskickningarna ska ligga och till vilken grad personalen ska syssla med medborgarservice beror på både ekonomiska resurser och vilka utrikespolitiska mål Sverige har.

Vi föreslår att Utrikesdepartementet i än större grad tar in information om antal fast boende svenskar i det land som är aktuellt vid beslut om att öppna/stänga ambassader och konsulat.