Sjukvårdsförmåner inom EU/EES och Schweiz

Som svensk pensionär permanent bosatt i annat EU/ESS-land eller Schweiz har man rätt till samma sjukvårdsförmåner som om man vore bosatt i Sverige. Intyg om detta utfärdas av Försäkringskassan i Visby. Samtidigt har man inte kvar personnummer i Sverige på samma sätt som tidigare vilket kan medföra problem på apotek, läkarmottagningar eller vid tandläkarbesök. Man kan exempelvis få betala för läkemedel som ursprungligen ingår i högkostnadsskyddet samt hela tandvårdsavgiften.

Vi anser att mer information om de rättigheter och regler som omfattar en utlandssvensk pensionär borde spridas till dem som har rätt till Försäkringskassans intyg om vårdförmåner för personer bosatta i ett annat EU/EES land eller Schweiz. Information kring detta bör även förtydligas på berörda myndigheters hemsidor, däribland Försäkringskassans egen hemsida.

Försäkringskassan har inte gett oss något svar på denna resolution, som antogs vid Utlandssvenskarnas Parlament 2015.