Sjuklönegrundande inkomst (SGI)

När en svensk medborgare idag flyttar utomlands och folkbokför sig utanför Sverige nollställs den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Vi lever i en alltmer globaliserad värld där bland annat EU eftersträvar fri rörlighet inom unionen. Att en återinvandrad svensk medborgare måste jobba upp sin SGI igen minskar incitamenten för att flytta ut eller flytta tillbaka till Sverige. Dessutom är detta diskriminerande mot de medborgare som flyttar utomlands i arbetet.

Vi har uppvaktat ”Utredningen om trygghetssystem och internationell rörlighet”, ToR-utredningen (S 2014:17) och framfört att reglerna för den sjukpenninggrundande inkomsten bör ändras så att en person som flyttar från Sverige ska få sin SGI fryst/bevarad på samma nivå som den dag då utskrivning från Sverige sker.

Läs här Försäkringskassans kommentar om att frysa SGIn vid utlandsflytt.