Antagna resolutioner 2013

Vid Utlandssvenskarnas Parlament den 20 augusti 2013 antogs resolutioner inom följande områden:

Läs pdf-versionen av resolutionerna för 2013.