Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev utkommer 10 gånger per år och innehåller korta nyheter i form av länkar till andras artiklar, berättelser från ombuden, generella svar på medlemsfrågor, uppdaterad information i sakfrågor och viss omvärldsbevakning om vad som händer i Sverige kopplat till utlandssvenskar.

Nyhetsbrevet distribueras via e-post i samarbete med Get A Newsletter till alla medlemmar och övriga som har som registrerat sig som mottagare. Det är fritt att sprida nyhetsbreven vidare. De läses bäst på skärmen, eftersom de främst innehåller länkar och ibland även korta filmer.

Får du inte nyhetsbrevet? I så fall är det enkelt fixat, du anmäler dig bara här.

2019:

2018:

Vill du och ditt företag annonsera i vårt nyhetsbrev? Kontakta oss här

Arkiv till vår före detta tidning hittar du här.