Stipendier

Svenskar i Världen delar inte ut feriebidrag eller stipendier.

Vi kan dock tipsa om nedan angivna stipendiefonder för information om ansökningstid och ansökningsformulär.

UISS-stipendier 

Uppsala International Summer Session har ett antal kurser mellan två till åtta veckor och på olika nivåer från nybörjarsvenska till mycket avancerad svenska. Svenskar i Världen har ett samarbete med UISS och delar också ut ett eget stipendium som motsvarar hela kursavgiften. Det finns även möjlighet att söka andra stipendier hos UISS. För ansökningshandlingar till sommarkurser, vänd dig direkt till
UISS, Box 1972, SE-751 49 Uppsala
tel: +46 (0)18 10 23 70
fax: +46 (0)18 12 12 18
För ytterligare information kontakta Nelleke van Oevelen-Dorrestijn,
e-post: director@uiss.org
hemsida: www.uiss.org

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Barn till utlandssvenskar kan under vissa förutsättningar få stipendium för studier i Sverige eller vid svensk skola i utlandet. Mer information och ansökningshandlingar finns på www.stipendiefonderna.se

Kontaktpersoner
Maud Jansson
e-post: maud.jansson@stipfond.se
telefon: +46 73 434 57 83

Monica Trollsås
e-post: monica.trollsas@stipfond.se
telefon: +46 70 568 80 50

Box 5501, SE-114 85 Stockholm
Fonden disponerar, liksom vi, lokaler i Näringslivet Hus och har därför samma adress som SVIV.

Stiftelsen Svensk-Tyska Språkfonden

Stiftelsen syftar till att främja den samhällsekonomiskt avgörande handeln med Tyskland, Sveriges största handelspartner, genom att dela ut intensivkurser i affärstyska till anställda i svenska export- och importföretag eller till de som arbetar med annan kommersiell verksamhet där tyskan är avgörande. Intensivkursen är en en-veckas kurs på språkinstitutet Carl Duisberg Centrum i Berlin. Affärskursen är gratis för stipendiaterna och de behöver endast betala kost och logi.

Stiftelsen förvaltas hos Business Sweden på uppdrag av UD och med bistånd av Kammarkollegiet. Läs mer på sprakfonden.nu.

Sverige-Amerika Stiftelsen

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Ansökningsformulär samt information om behörighetskrav finner du på Sverige-Amerika Stiftelsens webb: www.sweamfo.se
Sverige-Amerika Stiftelsen/Sweden-American Foundation
Box 5280
102 46 Stockholm
tel +46-(0)8-611 46 11 / 44
www.facebook.com/sweamfo