Torbjörn Lagerwall – Årets Svensk i Världen 1994

Torbjörn Lagerwall är en forskare som inom sitt område öppnat helt nya möjligheter som kan ge oss oerhört snabba datorer eller tredimensionell TV. År 1995 invaldes han som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och blev 1996 ledamot av Vetenskapsakademien.

Juryns motivering:

”Sverige har många skickliga och framgångsrika forskare, vars verksamhet omfattar idéer med utvecklingspotential. Det genererar bl.a. patent, vilka kan exploateras kommersiellt och utgöra en grund för Sveriges industriella framtid. Alla dessa utomordentliga och för Sverige värdefulla spjutspetsforskare är värda att uppmärksammas.

Som representant för detta kreativa, innovativa och internationellt orienterade forskarsamhälle har Föreningen Svenskar i Världen valt Torbjörn Lagerwall, forskarprofil med bas vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet.”

Läs mer om Torbjörn Lagerwall på Wikipedia.

Foto: Arkivbild