Pontus Hultén – Årets Svensk i Världen 1990

Professorn, konstsamlaren och museimannen Pontus Hultén, död den 26 oktober 2006, var under sin livstid chef för Moderna Muséet i Stockholm, som under hans ledarskap blev ett av världens mest progressiva konstmuseer. Han var även med och grundade det franska museet Centre Pompidou i Paris, där han var chef fram till år 1981. Året innan Hultén dog donerade han i princip hela sin privata konstsamling, cirka 700 verk, till Moderna Muséet.

Juryns motivering:

”Pontus Hultén har som museiman varit banbrytande både i Sverige och utomlands när det gällt att sprida kännedom om modern konst. Tack vare honom har många människor fått kontakt med och lärt sig förstå den moderna konsten. Generöst har han bjudit på stora konstlektioner och ökat människors kunskap.

På Moderna muséet i Stockholm bidrog han kraftfullt till att bryta krigets isolering från de internationella konstströmningarna genom förvärv och exponering av bl.a. nordamerikansk konst.

Senare visade han på samspelet mellan konstlivet i Frankrike och Sverige genom de kända axelutställningarna i Centre Pompidou. Han fortsatte med den amerikanska publiken i Los Angeles och tydliggjorde den moderna italienska futurismen när han inledde sin tid på muséet Palazzo Grassi i Venedig.

Pontus Hulténs verksamhet har givit svenska konstnärer och svensk publik värdefulla impulser liksom han bidragit till att i utlandet öka intresset för svenska konstnärer och svenskt konstliv”.

Läs mer om Pontus Hultén på Wikipedia.

Foto: Thomas Nilsson