Percy Barnevik – Årets Svensk i Världen 1992

Företagsledaren Percy Barnevik har tidigare varit VD för Asea och ABB. Numera leder han välgörenhetsorganisationen Hand in Hand, som verkar för att skapa jobb och nya småföretag för fattiga och arbetslösa människor i södra Afrika, Indien och Afghanistan, med särskilt fokus mot utsatta kvinnor.

Juryns motivering:

“Percy Barnevik är en svensk person som inom sitt område, och i internationell miljö, gjort självständiga och för Sverige betydelsefulla insatser.”

Läs mer om Percy Barnevik på Wikipedia.

Photo: Thomas Nilsson