Oscar Carlsson – Årets Svensk i Världen 1988

Oscar CarlssonOscar Carlsson, ursprungligen bilmekaniker och yrkeslärare, blev missionären och uppfinnaren som tog chansen att åka ut i världen för att göra gott för andra människor. Som teknisk ledare för olika vattenprojekt i bl a Indien, Kongo och Zaire utvecklade han enkla men tekniskt geniala och effektiva lösningar för vattenförsörjning. Bland annat konstruerade han en handpump för borrade djupbrunnar som förändrat och säkerligen räddat livet på många människor.

Juryns motivering:

Uppfinnaren och missionären Oscar Carlsson har gjort och gör ett mycket oegennyttig arbete inom missionen. Han har verkat i utlandet i många år, men har också en stark ställning i Sverige. Oscar Carlsson är också en person som inte uppmärksammats i andra sammanhang. Efter en noggrann genomgång av samtliga kandidater föll valet på honom, och det var dessutom ett enhälligt beslut.

Läs mer om Oscar Carlsson HÄR