Margot Wallström – Årets Svensk i Världen 2004

Margot Wallström, tidigare svensk socialminister, är en socialdemokratisk politiker som bl.a. har gjort sig känd för sina många internationella uppdrag. Under många år arbetade hon i EU-kommissionen och efter det som FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt fram till 2012. Hon är för närvarande projektdirektör på Svenska postkodlotteriet.

Juryns motivering:

”Margot Wallström utför med energi och skicklighet ett av EU:s viktigaste och svåraste uppgifter, att värna om miljön i Europa och i världen, tidvis i konflikt med starka politiska och kommersiella intressen. Genom sina stora kunskaper och sitt starka engagemang i internationella frågor och för Sverige är hon uppskattad i vida kretsar.”

Foto: Karl Nordlund, Regeringskansliet