Hans Rausing – Årets Svensk i Världen 2007

Den svenske företagsledaren Hans Rausing var VD för familjeföretaget Tetra Pak åren 1954-1983. Han har donerat stora belopp till forsning och har även fått emotta flera prestigefyllda utmärkelser, däribland som hedersdoktor i både ekonomi och medicin vid Lunds Universitet och teknologie doktor vid KTH. År 2006 utnämndes Rausing av Drottning Elizabeth II till kommendör av Storbritanniska Emperieorden (första klassen).

Juryns motivering

”Hans Rausing är en av Sveriges mest dynamiska företagsledare och entreprenörer. Under närmare 40 år ledde han Tetra Pak/Tetra Laval till att bli ett gigantiskt, världsledande företag. Därefter har han med obändig energi och nyfiken upptäckaranda ägnat sig åt nya företag och projekt. Han har också genom familjens stiftelser frikostigt gynnat humanitära program och stött insatser för social välfärd och miljöskydd. Hans Rausing är sedan länge bosatt utomlands men bevarar nära band med hemlandet, särskilt dess södra del. Han är en stor utlandssvensk i alla bemärkelser.”

Läs mer om Hans Rausing på Wikipedia

Foto: Privat