Hans Blix – Årets Svensk i Världen 2009

Hans BlixHans Blix har främst gjort sig känd för sin framgångsrika karriär som diplomat och för sin tidigare post som utrikesminister (fp) i Ola Ullstens regering åren 1978-1979. Under 80-talet tillträdde han posten som generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA) och han blev senare även ordförande för FN:s inspektionskommission (UNMOVIC), där han år 2000 ledde efterforskningarna om närvaron av massförstörelsevapen I Irak.

Juryns motivering:

”Priset Årets Svensk i Världen tilldelas personer som gjort särskilt framstående insatser på den internationella arenan. Dr. Hans Blix är en mycket värdig mottagare av utmärkelsen 2009. Han har under en lång karriär verkat för fred och demokrati och för att stärka Sveriges ställning internationellt. Hans vittnesmål inför FN:s säkerhetsråd innan invasionen av Irak 2003 blev mycket uppmärksammat. Hans Blix visade där prov på en orubblig vilja och integritet i sin strävan att återge sanningen i en mycket pressad situation. När Hans Blix nu reser runt världen och föreläser om vikten av nedrustning och internationellt samarbete är det med robust pondus, kraftfull energi och, inte minst, stor ödmjukhet. Dr Hans Blix är en eminent representant för Sverige i Världen.”