Håkan Lans – Årets Svensk i Världen 2000

Håkan Lans är en av vår tids mest kända svenska uppfinnare som under sin karriär har utformat ett flertal uppfinningar såsom Datacolor – en generator för färggrafik till datorer och HI Pad – en föregångare till datormusen. Hans största och viktigaste uppfinning är dock kommunikationsmetoden STDMA, som används i system för fartygsnavigering och flygtrafik så att båtar och flyg undviker att krocka med varandra, en även innebär en möjlighet styra flygtrafiken.

Juryns motivering:

Håkan Lans har under de senaste trettio åren bidragit med en rad epokgörande uppfinningar, som inte blott gjort honom till mottagare av en lång rad nationella och internationella utmärkelser utan också bekräftat Sveriges position som en ledande tekniknation.

Läs mer om Håkan Lans på Wikipedia

Foto: Global Positioning and Communication