Dr. Peter Wallenberg – Årets Svensk i Världen 2011

Peter Wallenberg har en lång karriär som företagsledare bakom sig, bland annat inom Atlas Copco-gruppen och som hedersordförande i Investor. Under 1960-talet tjänstgjorde han i Afrika och han har även haft olika uppdrag i Nordamerika. Förutom en avlagd juris kandidatexamen har han utnämnts till ekonomie och juris hedersdoktor vid Stockholms Universitet, samt till teknologie hedersdoktor vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Juryns motivering:

”Peter Wallenberg är både nestor och nyskapare i svensk industri. Han kastade sig tidigt ut i världen med uppdrag i Nordamerika och Afrika och har allt sedan dess verkat för ett internationellt perspektiv på det svenska näringslivets utveckling. Genom sin nyfikenhet och sitt engagemang har han inspirerat otaliga industriledare att aktivt ta sig an globaliseringens möjligheter och stärka den svenska konkurrenskraften.

Peter Wallenberg har också etablerat och generöst delat med sig av ett unikt internationellt kontaktnät som i sig stärkt den internationella bilden av Sverige. Han personifierar den öppenhet mot omvärlden som har blivit något av ett kännetecken för Wallenbergsfären.

Peter Wallenberg framstår med sin samlade gärning som en självskriven mottagare av utmärkelsen Årets Svensk i Världen.”

Läs mer om prisutdelningen i tidningen Svenskar i världen!

Foto: Atlas Copco