Agneta Nilsson – Årets Svensk i Världen 1995

Agneta är grundare av organisationen SWEA International som idag har drygt 8 000 medlemmar i 34 länder. Hon har också varit generalsekreterare i Svenskar i Världen och var en av krafterna bakom organisationens, dåvarande Utlandssvenskarnas förening, 50-årsjubileum samt SWEA:s 25-årsjubileum 2004.

Agneta är en sällsynt aktiv kvinna och sitter i många styrelser inom Svensk-Amerikanska föreningar i USA som t ex Scandinavian American Cultural and Historical Foundation (SACHF), Swedish Council of America (SCA) och SWEA International, Inc.

Juryns motivering

”Agneta Nilsson har under många år och i olika sammanhang dokumenterat ett stort mått av kreativitet, sann medmänsklighet och obändig energi. Genom grundandet av SWEA har Agneta Nilsson skapat ett nätverk och stöd för tusentals svenska kvinnor som bor och verkar utomlands.

Agneta Nilsson personifierar styrkan hos många av de svenska kvinnor, vilka flyttat med sin make till utlandstjänstgöring inom svenskt näringsliv och utlandsförvaltning och inom internationella organisationer. Dessa svenska kvinnor utför i tysthet en stor insats för såväl vårt land som de svenska verksamheter vilka de representerar. Agneta Nilsson är en utomordentlig förebild för alla de kvinnor som aktivt bidrar till att skapa en positiv bild av Sverige i utlandet.”

Läs mer om organisationen SWEA på Wikipedia.

Foto: Privat