Adolf H Lundin – Årets Svensk i Världen 1998

Adolf H Lundin, död den 30 september 2006, var en svensk entreprenör och företagsledare inom olje- och gasindustrin. Han tog examen vid KTH år 1956 och arbetade därefter som oljeingenjör för Shell-gruppen i Sydamerika. Under sin livstid grundade han även dom internationella bolagen Lundin mining (1994) och Lundin Petroleum (2001).

Juryns motivering:

”Det moderna Sverige grundlades i samarbete mellan en hårt arbetande befolkning och skickliga entreprenörer. Deras innovativa förmåga ledde till grundläggandet av företag som blivit världsledande. Adolf H. Lundin, som av styrelsen för Föreningen Svenskar i Världen utsetts till Årets Svensk i Världen 1998, har efter utbildning i hemlandet gjort hela sin karriär utomlands. Adolf H. Lundin fullföljer den internationella traditionen inom svenskt näringsliv och har blivit en betydelsefull aktör inom den internationella olje- och gruvnäringen. Förmågan att se möjligheter där andra blott sett hinder har tillsammans med ett noggrant kalkylerat risktagande varit hans framgångsrika strategi, vilket nu även resulterat i en nysatsning inom gruvindustrin i vårt land.”

Läs mer om Adolf H Lundin på Wikipedia.

Foto:Lundin Petroleum