Medföljarens möjligheter och utmaningar

Som vi hittills har kunnat utläsa är medföljarrollen både mångsidig och givande. Samtliga personer, medverkande i undersökningen, som har tagit steget ut i världen, tillsammans med sina partner, vid olika stadier i livet, med varierande förutsättningar och har upplevt flytten olika. Gemensamt är att ingen av dem ångrar sina beslut och de kände att de fick ut något utav deras utlandsvistelse. Fördelarna med medföljarrollen har varit många, enligt det insamlade materialet. Likaså utmaningarna.

Småbarnsmamman Sara, som är en av de intervjuade, betonar vikten av medföljarrollen som hon anser kräver mycket tålamod och mental styrka för att lyckas;

Det är en otroligt utmanande och viktig roll. Ansvaret att mer eller mindre ensamt, i en helt ny miljö, styra upp hela sin familjs nya situation med både praktiska men också mentala bitar är ingen barnlek. Ordet kanske skulle vara projektledare eller familjesamordnare eller något annat som gör att man förstår innebörden av det.

I sin förklaring av vilken prestige det är att åta sig medföljarrollen, illustrerar hon samtidigt egenskaper, som hon anser krävs för att kunna lyckas som medföljare, att lyckas bygga upp hela familjens nya livsstil i ett nytt land, som rollen faktiskt innebär när flytten görs med barn. Att ”medföljare” istället borde kallas ”projektledare” ger en bild av vilken personlighetskaraktär som klarar av och trivs med sin roll som medföljare, enligt Sara, särskilt som förälder till små barn.

Uppmuntrande nog medger Linda, en erfaren medföljare som har flyttat över 15 olika landsgränser, att ju er gånger man flyttar desto lättare blir det för varje gång. Dessutom, upplever hon, att hon blir alltmer frestad att fortsätta flytta från plats till plats ju er gånger hon och hennes familj får möjligheten till det;

Ju fler gånger du har flyttat utomlands, ju enklare är det, samt att man helt enkelt tycks bli smittad av någon flyttbacill. Många människor du möter har därför ofta bott i era länder alternativt söker sig till ännu ett annat land efter avslutat kontrakt, i stället för att åka hem. Etableringsprocessen är ju i stort sett densamma vart du än flyttar. Sedan måste man anpassa sig efter det aktuella landet så klart, men att bygga sociala nätverk med mera fungerar på liknande vis. Det roliga med att göra om det är att man kan se fram emot ett nytt äventyr, att få utforska nya platser, nya matvaruhus, nya grannar.

Linda är positiv till medföljarrollen och kanske framförallt för utlandsboendet. Att få chansen att uppleva något nytt, träffa nya människor och se världen är alla för- delar som Linda tycker sig uppleva tack vare sin mångåriga erfarenhet av att bo utomlands.

Etableringsprocessen, med att fixa och ordna hemma så att familjen kommer till rätta och hemmamiljön känns trivsam, förutsätter att man är hemmavarande medföljare. Det är ett projekt som kräver mycket ansträngning och engagemang. Därför krävs det att man har tiden och energin att lägga ner i arbetet. Visst kan det vara bekvämt och smidigt att kunna lägga ner all sin tid på att etableringsprocessen ska bli så bra som möjlig, men att stanna kvar hemma för länge kan bli en farlig bekvämlighet. Att börja jobba så snart som möjligt är viktigt av era anledningar, vare sig om man fortsätter jobba i Sverige på distans eller om man skaffar sig ett nytt jobb på plats.

Det tidigare nämnda CV-glappet, i samband med en utlandsvistelse, sker oftast till följd av den bekvämlighet som den nya livsstilen erbjuder. Som hemmavarande partner kan man lätt bli allt latare i sin nya tillvaro. Att komma igång med obligatoriska sysslor, möta deadlines och ansvara för arbetsuppgifter är inte alltid särskilt lockande. Men när man väl har skapat det där glappet i CV:t, när man på ett bra tag inte har ägnat sig åt något som kan visas i CV:t, då kan det bli svårt att locka till sig arbetsgivare när man senare kanske flyttar tillbaka till Sverige och ska söka jobb. Kunskaper och färdigheter bör hållas uppdaterade och färska i minnet, likaså är det viktigt att ägna sig åt menings- fulla sysslor för eget välmående. Det kan annars lätt uppstå en känsla av uppgivenhet och rastlöshet som hemmavarande medföljare, medan partnern gör sitt och utvecklas på karriärsfronten. Detta var en erfarenhet som Sara ck uppleva under sin första tid som medföljare;

Att vara hemmafru i USA är inget konstigt och inget som väcker någon undran om vad man gör på dagarna. Jag njuter av att för första gången på många år känna att jag inte är stressad över alla måsten på jobbet.

Sara är klart tacksam för det lugn hon har funnit i sin nya livsstil men efter ett års hemmavarande känner hon att det är dags att sysselsätta sig med något mer än att ta hand om det administrativa och praktiska kring familjen. Rastlösheten byggs upp inom de flesta av oss när man inte ägnar sig åt sådant som man själv mår bra av, som främjar självutveckling eller annat meningsfullt. Att ha ett arbete kan vara en sådan sak som tillfredsställer oss på något plan och det är förstås även förmånligt för familjeekonomin och den egna pensionen.

Pensionen är oerhört viktig att ta hän- syn till när man bestämmer sig för att bli medföljare. Som arbetstagare i Sverige har man än så länge rätt till svensk allmänpension, även när man är bosatt i utlandet.

Malin, en av de tidigare nämnda intervjupersonerna, uppmanar därför alla blivande medföljare att tänka på sin ekonomi för framtiden och att försöka undvika att bli beroende av partnerns inkomst;

Att tänka på sin ekonomi är livsviktigt för den medföljande och eventuella barn. Man måste ha klart för sig att man kanske kommer att stanna ute länge och man glömmer lätt att tänka på att man blir gammal en dag. Pensionen är livsviktig för alla som får leva länge. Trygghet för barnen är viktig om man skulle bli ensamstående. Man måste se till att en fond byggs upp till den medföljande som ligger till grund för en dräglig pension i framtiden. Denna fond bör vara låst fram tills den dag pensionen inträder. Allt detta måste göras upp innan man reser iväg. Mycket kan hända. Dödsfall, skilsmässor och annat trassel.

Malins tips och råd kring uppbyggandet av egen ekonomi och pensionssparande är viktiga aspekter som man bör ta hänsyn till, men som många gånger faller mellan stolarna under tiden som man flyttar och etablerar sig i det nya landet. En annan viktig aspekt, som även underlättar etableringsprocessen och kan bidrar till känslan av att känna sig som hemma i den nya miljön, är att kunna behärska språket. Flera av de 250 enkätrespondenterna samt intervjupersonerna har påpekat både nackdelen med att inte förstå eller ha svårt för det aktuella landets språk, liksom vik- ten av att ta sig tid att lära sig det. Detta tar Linda upp som en av utmaningarna hon stött på som medföljare;

Det jobbiga med att flytta är nya språk, men det går lättare ju er man kan. Viktigt är att du lär dig hyfsat i alla fall. Annars blir det svårt att på riktigt etablera sig.

Språket är inte bara en väsentlighet för att kunna ta sig fram i landet och fixa med ärenden. Att se till att kunna de mest grundläggande orden öppnar även upp för möjligheten att bättre förstå andras kulturer. För visst kan så kallade kulturkrockar inträffa och göra vardagen svår men det kan också vara utmanande på så sätt att det sätter ens egna tolerans och förmåga till ett öppet sinne på prov. Med lite språk- kunskaper i bagaget kan det bli lättare att både leva i en annorlunda kultur samtidigt som man lär sig att tänja lite på egna nor- mer och sedvanor.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt