Madeleine Björn

Med hjälp av olika psykoterapeutiska metoder arbetar en psykolog/psykoterapeut för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling. Genom att bli medveten och reflektera kring sig själv i en förtroendefull samarbetsrelation blir det möjligt att förstå, känna igen och förändra tankar, beteenden och känslor till mer ändamålsenliga livsmönster. Kroppen kan också genom olika symtom tala om att man är ur balans, exempelvis genom huvudvärk, högt blodtryck eller muskelsmärtor. Ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att ens liv är hanterbart igen, i andra situationer kan en längre kontakt vara till hjälp.

Madeleine Björn kan du kontakta om du är i behov av professionell hjälp i samtalsform kopplat till problematik rörande dig själv, din relation, oro för barnen, svårigheter i arbetet eller har en allmän önskan om att komma vidare i livet.

Madeleine har arbetat som psykolog/psykoterapeut inom företagshälsovård, skola, psykiatrisk akut – och öppenvård, BUP samt med unga vuxna på mottagning. Hon har även arbetat med individer och grupper i kris inom företag och organisationer samt har mer än 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med tonåringar, unga vuxna, vuxna, par och familjer.

Madeleine har egen verksamhet på Södermalm i Stockholm där hon erbjuder professionell hjälp i samtalsform till privatpersoner och företag. Hon har även ingått avtal gällande handledning och auktoriserad familjerådgivning med ett flertal kommuner i Stockholmsområdet.

Medlemserbjudande: 10 % per session.

Logga in för att se hur du kommer åt denna förmån. Inte medlem än? blir du det enkelt här.