Louise Ling-Vannerus

LouiseLingVannerusLouise Ling-Vannerus är medföljare och bosatt i USA (för tredje gången). Hon har även bott i England, Frankrike och Argentina. Louise har genomfört samtalen om medföljares berättelser i skriften ”Att bo utomlands som medföljare”. Tidigare arbetade Louise på Svenskar i Världens kansli som kommunikations- och marknadsansvarig.

Louise är medförfattare till skriften om medflytt.