Ledare Svenskar i Världen 4-2016

 

I Sverige hade vi länge vackra höstfärger och mild temperatur. En natt i november förvandlades dock större delen av Sverige till ett snölandskap. Vackert, men en överraskning för snöröjarna. Människor pulsade i snön till jobbet medan busstrafiken stod stilla. Nu är vi tillbaka i mer normalt väder och många hoppas nog på en vit jul. Många stockholmare gläds åt julbelysningen och de stora upplysta älgstatyerna runt staden. Den som besöker Stockholm i december kan följa juldekorationerna på en ljuskarta som turistkontoren delar ut.

På kansliet har vi arbetat mycket med utbildningsfrågor. I denna tidning kan du läsa om seminariet om internationella studier som vi ordnade i Lund i slutet av november. Vi vill att fler svenska studenter ska välja att studera i ett annat land för att få internationell erfarenhet, bättre språkkunskaper och nya kontakter. På samma sätt vill vi locka utländska studenter och forskare till Sverige för ett ökat utbyte.

Universitets- och Högskolerådet har lagt fram ett kontroversiellt förslag till förändringar i hur IB-betygen ska värderas. Svenskar i Världen har protesterat mot de föreslagna ändringarna som vi anser missgynnar dem som valt en IB-utbildning i Sverige eller utomlands.

I dagarna har utlandssvenskar med barn i skolåldern fått en enkät och blivit ombedda att besvara frågor om barnens skolgång. Vi vill att bidragen till kompletterande svenskundervisning förbättras och omfattar även yngre barn (4-5 år) och att reglerna för statsbidrag till svenska utlandsskolor blir mer överskådliga. Tillsammans med Svensk Utlandsundervisning Förening (SUF) ska vi besöka utbildningsministern veckan före jul.

Hösten har inneburit intressanta resor för mig med möten med svenskar, klubbar och föreningar i Barcelona, Sitges, New York, Connecticut och Marbella. Besöket i New York sammanföll med presidentvalet, som helt dominerade mediebevakningen och som ledde till en oväntad valutgång. Jag gjorde ett intressant besök i en vallokal i en skola, där valsedeln var en meter lång och med många fält att fylla i.

Jag vill önska alla våra läsare en riktigt GOD JUL! Passa på och njut av Luciafirande, julbasarer, julbord, skolavslutningar och stämningsfullt julfirande.
Jag ser fram emot att hålla kontakten med er under nästa år och tillsammans med er fortsätta att driva frågor som är viktiga för utlandssvenskarna.

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare