Ledare Svenskar i Världen 2 – 2016

 

Kära läsare,

Den här vintern och våren har jag haft glädjen att träffa många svenskar boende i Europa under mina många resor. Dessa besök till Oslo, London, Bryssel, Paris, Prag och Warzawa har givit mycket inspiration och nyttig återkoppling om vilka frågor ni ute i världen vill att Svenskar i Världen ska driva för er.

Många frågor har handlat om utbildning; hur viktigt det är att få en utländsk IB examen rätt bedömd inför studier vid svensk högskola, varför svenska bör ingå som A-språk i examen och mycket annat. Hur är det egentligt att studera vid ett utländskt universtet – vad är olika mot högskolestudier i Sverige och hur värderas en utländsk examen vid återkomsten till Sverige? Vilka regler gäller för studiemedel och hur mycket kostar studierna? Dessa frågor har vi diskuterat i våra möten med svenska läkarstudenter i Warzawa och Prag. Ni kan läsa mer om detta på sidan 14-17 i tidningen.

Internationella studier var även temat vi det frukostseminarium Svenskar i Världen anordnade tillsammans med Jusek den 17 maj. Vi vill uppmuntra svenska studenter att förlägga delar av sina studier utomlands för att få nyttig erfarenhet, internationella kontakter och förbättrade språkkunskaper. Vid seminariet, som var mycket uppskattat, bidrog SISA (Swedish International Students Association) med råd och tips, svenska studenter med utlandserfarenhet berättade och ansvarig för rekrytering i Sverige på Ericsson informerade om hur de ser på utlandserfarenhet. Den som vill veta mer kan följa semiariet på Youtube.

Just nu pågår intensiva förberedelser på kansliet inför sommarprogrammet. Till konferensen i Näringslivets hus den 23 augusti kommer näringsminister Mikael Damberg. Där får ni också träffa årets Svensk i Världen 2016, den internationellt uppmärksammade FN-medlaren Staffan de Mistura, som har dubbelt medborgarskap (svenskt-italienskt). Läs mer om honom i denna tidning! Årsmöte med efterföljande lunch och prisutdelning blir liksom förra året på Grand Hotel, den 24 augusti. Nytt för i år är en utflykt till natursköna Steninge slott, med lunch och rundvandring i Steninge slottsby – där Svenskar i Världen har förtur till bostäder för sina medlemmar. Programmet kommer att läggas ut i sin helhet på www.sviv.se där man också kan anmäla sig till delar eller hela programmet.

Varma hälsningar – hoppas få träffa många av er i augusti!

Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare