Ledare Svenskar i Världen 2-2015

 

Kära Läsare,

Välkommen till årets andra nummer av Svenskar i Världen. Här finner du information om sommarens aktiviteter den 17-23 augusti i Stockholm.

Utlandssvenskarnas Parlament hålls den 18 augusti och invigs av Riksdagens förste vice talman Tobias Billgren. På kansliet följer vi upp tidigare resolutioner och sammanställer nyinkomna frågor från er medlemmar. Parlamentet är ett unikt tillfälle för alla utlandssvenskar att göra sin röst hörd och att lyfta fram frågor som är viktiga för er.

Sedan förra parlamentet har Svenskar i Världen genom sitt påverkansarbete lyckats få igenom flera viktiga reformer. Den nya medborgarskapslagen började gälla den 1 april 2015. Genom en enkel anmälan till Migrationsverket kan den som har förlorat sitt svenska medborgarskap få tillbaka det utan krav på bosättning i Sverige. Enligt Migrationsverket har anmälningarna från svenskar utomlands om återfående av det svenska medborgarskapet strömmat in. Så bra att många utnyttjar möjligheten att bli svensk igen. Informera gärna vänner och bekanta!

Sinkskatten för pensionärer sänktes från 25% till 20% den första januari i fjol. Det hade vi lobbat för en längre tid. På årets parlament tas denna och andra skattefrågor upp till behandling igen.

Jag hoppas att ni kommer på ämnen ni vill ha belysta på parlamentet. Hör av er till kansliet så att vi kan inkludera dem i arbetsgruppernas agendor! Nämn gärna i er anmälan till parlamentet vilken arbetsgrupp ni vill delta i. På hemsidan kommer vi snart att lägga ut de olika grupperna. För er som inte kan vara med, kommer vi att lägga ut viktiga delar av programmet i våra digitala medier så att ni kan följa med vad som händer.

Ju fler medlemmar vi har, desto starkare kan vi företräda er som bor utomlands, är på väg att flytta ut eller har kommit tillbaka till Sverige. Sprid därför gärna tidningen vidare till era vänner och be dem registrera sig på www.sviv.se så att de framöver nås av information från oss.

Den som vill veta vem som blir Årets Svensk i Världen 2015 får ge sig till tåls ännu en tid, men det är en mycket värdig mottagare som kommer få utmärkelsen vid årsmöteslunchen på Grand Hôtel den 19 augusti!

Trevlig sommar!
Karin Ehnbom-Palmquist