Lars Ihlar

Lars har under hela sitt yrkesverksamma liv i olika roller arbetat med internationella personalfrågor inom Ericssonkoncernen och Exportrådet (nu Business Sweden). Han har också i två omgångar varit stationerad i Mellanöstern för Ericssons räkning.

Lars har gjort research och är medförfattare till materialet om utflytt och hemflytt.

Lars Ihlar utflytt