Henrik Lennartsson

Henrik Lennartsson

De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan till exempel vara vid en akut kris eller livskris, problem i relationer, i arbetssituation, oro för barnen, stress, ångest/oro, nedstämdhet eller beroendeproblematik. Det kan också gälla frågor som berör psykisk ohälsa och familjeproblem.

Behöver du tala med en legitimerad psykoterapeut i frågor som berör ovanstående eller gällande andra frågor kopplade till känslor och tankar som aktualiseras under utlandsvistelsen? Då är du välkommen att ta kontakt med Henrik Lennartsson.

Henrik är socionom, leg psykoterapeut och psykoanalytiker. Han har arbetat inom psykiatrisk öppen och sluten vård och har mer än 20 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med ungdomar, unga vuxna, vuxna, familjer och par. Han har en egen privatmottagning på Södermalm i Stockholm. Förutom sitt arbete som psykoterapeut undervisar och handleder han studenter på Stockholms universitet.

Henrik erbjuder konsultationssamtal via Skype, telefonrådgivning och kontakt via e-post.

Medlemserbjudande: 10 % per session.

Logga in för att se hur du kommer åt denna förmån. Inte medlem än? blir du det enkelt här.