FATCA, Dodd Frank, PFIC

Vad innebär FATCA i korthet?
Foreign Account Tax Compliance Act innebär att finansiella institutioner, utanför USA, ska lämna kontrolluppgifter avseende konton, depåer etc som innehas av ”US persons” (se vidare nästa fråga). Kontrolluppgifterna lämnas till den amerikanska skattemyndigheten IRS, ofta via aktuellt lands skattemyndighet.

Vem omfattas av FATCA?
”US persons” är antingen amerikanska medborgare,  personer med grönt kort eller om man vistas stadigvarande i landet (mer än 120 dagar per år, de senaste tre åren).

Vad innebär Dodd Frank i korthet?
Om en bank eller annan finansiell institution inte är registrerad hos SEC (amerikanska finansinspektionen) får denne inte lämna investeringsråd, marknadsföra eller sälja fonder eller erbuda andra tjänster än de som kallas ”basic banking services” – gentemot US persons som är bosatta i USA.

Får man ha kvar sitt ekonomiska innehav i Sverige om man har sin hemvist i USA?
Man får behålla sina innehav men man får ingen rådgivning avseende förvaltningen.

Berätta lite kort om PFIC.
Passiv Foreign Investing Companies är en regler som gäller för US persons, bosatta i USA, som äger bolag, investeringsfonderfonder, kapitalförsäkringar som är registrerade i annat land än USA.

Om sådan person till exempel äger andelar i en investeringfond som är registrerad i Luxemburg, innebär reglerna att andelarnas värdeökning under ett år blir skattepliktig inkomst i USA. Detta oavsett om man fått utdelning från fonden eller sålt andelar. Om man ska flytta till USA bör man rådgöra med skattejurist beträffande frågan om tillgångarna kan utgöra PFIC eller ej.

Om man ska flytta till USA under en treårs period (dvs man skriver ut sig ur Sverige och skattar i USA), behöver man då sälja av sina aktier och fonder?
Man behöver inte sälja aktierna men fonderna torde sannolikt utgöra PFIC (se ovan). Rådgör med din bank eller en skattejurist beträffande ditt innehav – innan flytten.

Om man ska flytta till USA under en ettårs period (dvs man kvarstår i den svenska folkbokföringen men skattar i USA), behöver man då sälja av sina aktier och fonder? I detta fall har personen antagligen ett grönt kort och anses därmed vara US person och omfattas av ovanstående regler.

Om man inte säljer av sina aktier och fonder, hur påverkar detta deklarationen?
Då det gäller fonderna kan PFIC reglerna komma att gälla, men för aktierna gäller inte annat än förbudet mot rådgivning enligt Dodd Frank.

Vad gäller för den amerikanska arvsskatten?  Läs SEB:s nyhetsbrev (från 2011) där dessa regler beskrivs. Nyhetsbrevet är av äldre datum, men reglerna är dock oförändrade för NRA (non resident aliens). President Trump har justerat arvsskatten för personer bosatta i USA och infört ett skattefritt grundavdrag om ca $ 11 000 000 för ensamstående och $ 22 000 000 för ett gift par.

Hur (och hur länge) påverkas man av FATCA och Dodd Frank när man flyttar hem till Sverige efter att man har haft sin hemvist i USA?
Fatca gäller så länge man har kvar sitt gröna kort eller är amerikansk medborgare, medan Dodd Frank endast gäller när man är bosatt i USA – när man flyttat tillbaka till Sverige kan man få investeringsrådgivning igen.

 

Källa:  Mats Douhan (skatterådgivare på SEB Private Banking)