Etiska regler och villkor för digitala kanaler

Här presenterar vi våra etiska regler och villkor för digitala kanaler, såsom webbplatsen och sociala medier. Önskas en utskriftsvänlig version av dessa regler kan du skriva ut denna pdf: Etiska regler och villkor för digitala kanaler_gäller fr o m 2018

Sviv.se är en webbplats vars innehåll är till för utlandssvenskar och ägs av Svenskar i Världen. För att kunna tillgodogöra sig allt innehåll på webbplatsen behöver man logga in (vilket endast är möjligt om man har tecknat ett medlemskap i Svenskar i Världen, vilket i sin tur innebär att du accepterar våra medlemsvillkor, eller är administratör).

Administratörer av webbplatsen (kanslipersonal och SVIV-representanter) är registrerade som användare i webbdatabasen, med namn och e-postadress (samtycke till att bli registrerad användare av webbplatsen ges i samband med anställningen respektive godkännande av avtalet för SVIV-representanter).

Villkoren är till för att du ska veta vilka krav som ställs på dig som administratör samt att du som inloggad medlem ska kunna känna dig trygg med att publicering av innehåll följer gällande lagar och regler.

De villkor som gäller för webbplatsen sviv.se är angivna nedan och gäller tillsammans med vår Integritetspolicy. Genom att bli registrerad som användare av webbplatsen accepterar du att dessa villkor (tillsammans med vår Integritetspolicy) skall gälla i förhållandet mellan dig och Svenskar i Världen.

Villkoren gäller även de sociala medier där Svenskar i Världen använder. Om de sociala mediernas egna användarvillkor skiljer sig från Svenskar i Världens villkor gäller i första hand de sociala mediernas egna villkor. De villkor som gäller för Svenskar i Världens sociala medier är angivna nedan och gäller tillsammans med vår Integritetspolicy. Genom att bli vän med eller följa Svenskar i Världen på sociala medier accepterar du att dessa villkor (tillsammans med vår Integritetspolicy) skall gälla i förhållandet mellan dig och Svenskar i Världen.

VÅRA REGLER

Du som har rättigheter att publicera innehåll på sviv.se får inte använda webbplatsen för att skicka eller sprida politisk, religiös eller rasistisk propaganda, skräpmejl, spam, reklam, kedjebrev eller virussmittat material.

I de sociala medierna kan du som privatperson utbyta åsikter och knyta sociala kontakter. Även där gäller att du inte får skicka eller sprida politisk, religiös eller rasistisk propaganda, skräpmejl, spam, reklam, kedjebrev eller virussmittat material på Svenskar i Världens sidor/grupper/chatt/inlägg/konton.

Du får inte publicera innehåll för egen ekonomisk vinning på varken webbplatsen eller i Svenskar i Världens sociala medier. Det är kommunikationsansvarig som ytterst ansvarar för om reklam för en produkt eller tjänst får publiceras på webbplatsen. Denne beslutar även om innehållet går i linje med övrig verksamhet samt de avtal som är tecknade med partners, sponsorer, annonsörer, experter och förmånsgivare.

I våra digitala kanaler måste alla följa lagen. Befarat brottsliga handlingar kommer att polisanmälas av Svenskar i Världen. All form av ärekränkning, olaga hot, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografiskt material, olaga våldsskildring, ofredande och olaga pornografiskt material innebär ett brott mot både lagen och Svenskar i Världens användarvillkor. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller. Det medför att användaren inte äger rätt att offentligt publicera andra personers fulla personuppgifter, inklusive namn, personnummer, adress eller telefonnummer m m, utan personens föregående samtycke. Material som omfattas av upphovsrätt (copyright) får inte utan upphovsmännens samtycke publiceras på sviv.se eller i Svenskar i Världens namn på sociala medier.

Innehåll

Svenskar i Världen ansvarar endast för det material som anställd kanslipersonal och praktikanter publicerar på webbplatsen sviv.se. Svenskar i Världen ansvarar inte för det material som användare registrerar, lagrar, skriver, laddar upp, sms:ar eller mms:ar in eller på annat sätt tillgängliggör på sviv.se eller i de sociala medierna.

Användaren ansvarar själv för allt material som denne publicerar. Svenskar i Världen äger dock rätt att behandla, redigera, publicera, distribuera, kopiera samt tillgängliggöra innehåll för allmänheten på sviv.se, i sociala medier, i Svenskar i Världens nyhetsbrev eller annan publiceringskanal, i enlighet med gällande lagar och regler.

Svenskar i Världen äger också rätt att, utan att tillfråga dig, radera material, om organisationen av någon anledning inte anser att materialet passar i de digitala kanalerna, dvs webbplatsen sviv.se samt i de sociala medierna där Svenskar i Världen har valt att delta. Materialet kan komma att tillgängliggöras för tredje part.

Användaren äger inte rätt att publicera sina egna och andras personuppgifter offentligt på sviv.se och i sociala medier. Dessa bestämmelser är till för att skydda och stärka användarnas integritet. För vidare information om hur dina uppgifter behandlas, se vår Integritetspolicy. Användare av sociala medier ansvarar för att följa de etiska reglerna för respektive socialt medium.

Brott mot användarvillkoren

Svenskar i Världen har rätt att granska materialet som användarna tillgängliggör för att säkerställa att användarna följer reglerna och villkoren. Om användaren brutit mot användarvillkoren äger Svenskar i Världen rätt att utan förvarning ändra eller radera text, bild eller annat innehåll. Återupprepade brott mot användarvillkoren kan medföra avstängning, blockering, uppsägning av avtal för SVIV-representanter, krav på ersättning, radering av administratörsrättigheter samt/eller upphörande av medlemskap. Befarat brottsliga handlingar kommer att polisanmälas. Svenskar i Världen äger rätt att lämna personuppgifter om användare till rättsvårdande myndigheter.

Integritetspolicy

Svenskar i Världens användarvillkor och etiska regler gäller tillsammans med Svenskar i Världens integritetspolicy, där bl a hanteringen av personuppgifter behandlas.

ÄNDRING

Svenskar i Världen äger rätt att ändra i användarvillkoren. Vid större förändringar kommer du att informeras om dessa.

Skapad 2008-03-10
Ändrad 2015-02-02 samt 2018-05-09

ÄGARE

Svenskar i Världen
Storgatan 19
SE-114 85 Stockholm
Telefon: +46 8 6615010
E-post: svenskar.i.varlden@sviv.se
Organisationsnummer: 802003-6623