Executive Health

Executive HealthExecutive Health, SCREENINGUNDERSÖKNING

Executive Health arbetar med tidig upptäckt av allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Med hjälp av den mest avancerade teknikerna som med magnetkameraundersökningar av kroppens olika organ, arbetsprov (EKG under ansträngning), ultraljudsundersökning av hjärta och kärl, blodprover , bentäthetsmätning och en mycket omfattande läkarundersökning ökar dina chanser till diagnos i tid. All kunskap säger att ju tidigare man upptäcker allvarliga sjukdomar desto större chanser har man till framgångsrik behandling.

Du kan läsa mer om undersökningen på www.executivehealth.se

En Executive Health undersökning kostar 39 500 kr. Som SVIV-medlem får du, om du bokar en undersökning under 2014 en rabatt på 1 000 kr på undersökningen.

Executive Health Sweden AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Tel: +46-8 410 957 00
E-post: info@executivehealth.se