Tjänstledighet

Om det blir aktuellt för dig att flytta med din partner utomlands, säg inte upp dig från din anställning i Sverige, utan försök först att få tjänstledigt.

Tjänstledighet innebär att du gör ett avbrott i din anställning. Prata med din arbetsgivare och ta reda på vad som gäller för just din arbetsplats och dina arbets- uppgifter. Hur länge får du vara tjänstledig? Har de krav på en viss sysselsättning, såsom till exempel studier inom ditt eget yrkesområde, eller får du vara tjänstledig utan krav? Vissa svenska bolag kan ha regler om att man beviljas tjänstledighet för att följa med sin partner om det är i svenskt intresse. Till exempel kan det vara så att den som ska följa med sin part- ner endast beviljas tjänstledighet om man är anställd på samma bolag som partnern som ska på utlandsuppdraget.

Tjänstledigheten beviljas eller nekas av arbetsgivaren efter ansökan från dig som arbetstagare. Villkoren för tjänstledighet brukar vara reglerade i lag eller kollektivavtal. Vanliga regler är att ansökan om tjänstledighet ska ske minst tre månader före ledighetens början, så tänk på att prata med din chef i god tid innan flytten, eller vara beredd på att du kanske får flytta med senare.

De typer av tjänstledighet som kan vara aktuella för en medföljare, och som regleras i lag, är annat arbete (till exempel att prova på att starta eget), studier, föräldraskap (däremot kanske inte rätten till föräldrapeng, vilket du bör höra efter med Försäkringskassan om), tjänstgöring inom totalförsvaret (exempelvis militärtjänst vid ett FN-förband) och eventuell enskild angelägenhet såsom till exempel politiskt uppdrag.

Under tjänstledigheten är det viktigt att man känner till att ansökan om tjänstledighet inte kan utgöra grund för uppsägning eller avsked, men om arbetsgivaren följer turordningsreglerna är det möjligt att bli uppsagd under pågående tjänst- ledighet på grund av arbetsbrist. Efter tjänstledigheten har du som arbetstagare rätt att återgå till samma tjänst eller få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Men om din tidigare tjänst inte finns kvar när du flyttar hem kan det med andra ord innebära att du inte har ett arbete att komma tillbaka till. Du bör vara medveten om detta. Om du väljer att vara tjänstledig rekommenderar vi dig att sysselsätta dig med sådant som kan bidra till att utöka ditt CV, ifall du behöver söka nytt jobb när du flyttar hem till Sverige igen. De allra flesta arbetsgivare kommer att undra vad du har gjort under din tid i utlandet.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt