Söka jobb

Att söka jobb kan vara en heltidssysselsättning. Om du väldigt gärna vill ha ett avlönat arbete under din tid i utlandet, kan vi rekommendera dig era olika sätt att leta efter ett arbete. Dels kan man gå via den klassiska arbetsförmedlingen och söka efter utlandstjänster, dels kan du ta hjälp av bemanningsföretag. Sida finns i många länder och därför kan det vara av intresse att höra dig för med dem eller an- dra lokala organisationer. Svenskar i Världen tipsar via sin webbplats om lediga jobb hos sina huvudintressenter på den här sidan www.sviv.se/om-oss/lediga-tjanster.Vårt tips är att knyta nya kontakter och via ditt nya nätverk få ett arbete. Ofta öppnas nya möjligheter via nya kontakter.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en bra startpunkt. På www.arbetsformedlingen.se finns Platsbanken, där det går att söka bland tjänster som har utlysts av såväl svenska som utländska arbetsgivare. Även internationella organisationer som FN, WHO, OECD och Världsbanken brukar rekrytera via Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingens webbplats finns länkar och kontaktuppgifter till andra länders arbetsförmedlingar, både i Norden, inom nätverket Eures (EU/ EES/ Schweiz) och till andra delar av världen.

Bemanningsföretag och förmedlingar

Du kan även söka utlandsarbete via privata förmedlingar eller via rekryterings- och bemanningsföretag. Har du redan kommit en bit i karriären och vill pröva på att arbeta utomlands kan du lämna din meritförteckning till en headhunter som rekryterar till utländska uppdrag. Det förekommer också att bemanningsföretag i Sverige rekryterar till utländska uppdrag. En lista över svenska, auktoriserade företag i branschen finns hos arbetsgivarförbundet Kompetensföretagen inom Almega. Utländska bemanningsföretag hittar du via branschens internationella paraplyorganisation Eurociett.

Rekrytering via Internet

Utbudet av rekryteringsportaler på Internet har gjort det lättare att på eget initiativ söka jobb utomlands men ofta krävs det att du behärskar det inhemska språket om det inte anges specifikt att engelska är företagsspråket.

Via Internet kan du både söka jobb och själv bli rekryterad. På nätet finns det ett stort antal rekryteringsportaler till exempel www.monster.com, www.utlandsjobb.nu, www.workwide.se och www.jobbsafari.se samt det professionella nätverket LinkedIn. Se till att du registrerar dig på seriösa webbplatser.

Sida och andra organisationer

Vissa svenska myndigheter, däribland Sida, har stor utlandsverksamhet. På www. sida.se finns även länkar till andra organisationer, företag och volontärarbeten. Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, tillhör norska UD och annonserar efter personal till sina biståndsprojekt på hemsidan, www.norad.no. Se även www. globalportalen.org. Andra organisationer som rekryterar personal till utlandsarbete är till exempel Business Sweden, Tillväxtanalys, Nordiska rådet, Nordiska Investeringsbanken, NIB, Europeiska central- banken, ECB, och OECD.

Lediga jobb hos Svenskar i Världens huvudintressenter

Många internationella koncerner har sina egna rekryteringsplatser på Internet. Flera av dessa är partnerföretag till Svenskar i Världen och utlyser sina lediga tjänster på sina respektive webbplatser. På vår webb- plats, www.sviv.se kan du se vilka företag som är våra huvudintressenter. Dessa företag har kontor och tjänster utspritt över stora delar av världen. Gå in på vår webbplats för att ta dig vidare till dessa företags rekryteringsplatser och se vilka utlandstjänster som är utlysta just nu.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt