Lokal anställning

Blir du anställd av en utländsk arbetsgivare omfattas du normalt av de lagar och regler som gäller i det aktuella landet. Därför bör du noga utreda hur du påverkas av att till exempel hamna i ett annat lands socialförsäkring. Är du lokal- eller dotterbolagsanställd slutar du tjäna in till den svenska pensionen så fort du flyttar från Sverige. Ta därför reda på regler för arbetsmarknaden i det nya landet. Det är dessa som kommer gälla för dig.

Se speciellt över försäkringsvillkor, pensionsförmåner och eventuell sjukförsäkring betald av arbetsgivaren, samt vad som gäller vid arbetslöshet. Det är inte alla länder som har a-kassor och därmed arbetslöshetsersättning.

Om anställningsavtalet är på ett annat språk råder vi dig starkt att ta hjälp av en jurist som bistår dig med att förklara vad kontraktet innebär, så att du vet vad du undertecknar. Be gärna om en översättning till det språk du behärskar. Bland annat bör du vara väl medveten om vad som gäller vid uppsägning, ifall att ni kommer behöva flytta vidare. Du får inte glömma att du är medföljare och har flyttat utomlands på grund av din partners utlandsuppdrag, som kan innebära att ni kan behöva ändra land och därmed flytta. Då vill du inte ha skrivit på ett kontrakt med lång uppsägningstid.

 

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt