Att flytta utomlands som medföljare

Här ger vi dig som medföljare praktiska råd & tips för flytt utomlands. För att informationen ska vara så giltig och uppdaterad som möjligt är avsikten att främst länka vidare till berörd myndighet eller organisation som ämnet gäller. Vi reserverar oss för eventuella lagändringar och annan informationsuppdatering. All information finns samlad i en skrift, som går att beställa från kansliet.
 

Att flytta med

Föreningen Svenskar i Världen

Begreppet ”medföljare”

Sysselsättning – vad är det?

Livskvalitet över gränsen

Att vara medföljare – en etnologisk studie