Att flytta hem igen

Att flytta hem till Sverige igen kräver sina förberedelser precis som när man flyttar till ett nytt land. Här vill vi guida dig och din eventuella familj till en så smidig hemflytt som möjligt. Samhället förändras ständigt. Kanske känns en del nytt och annorlunda jämfört med när du gav dig iväg.

Se positivt på återflytten. Utlandserfarenheterna har gett nya insikter och perspektiv att dra nytta av och kan hjälpa till att göra återkomsten lättare att ta tag i. Att ha vistats i mångkulturella miljöer ger mer toler- ans och förståelse för vårt moderna samhälle samt att man har skaffat sig nya färdigheter att ta tillvara. Därför är hemvändarnas kunskaper och erfarenheter om utländska förhållanden ett värdefullt tillskott i det svenska samhället.

Ta ändå återanpassningsfasen på allvar och låt det få ta sin tid att återintegreras. Det viktiga är att du och din familj ska få känna er delaktiga i det svenska samhället igen. Att ha ett bra nätverk, både privat och i arbetslivet, hjälper också till.

Den här skriften riktar sig framför allt till svenska medborgare.

Är du sedan på väg ut i världen igen, rekommenderar vi dig att läsa ”Att flytta ut från Sverige – praktiska råd och tips för bosättning utomlands”.

Välkommen hem!

 

Är du inte medlem men vill komma åt materialet. Gå med hos oss.

Tillbaka till innehållsförteckningen om hemflytt