Arbetsgrupper och sakfrågor

Energinivån var hög när experter och deltagare diskuterade lösningar.
Foto: Bengt Säll

På Utlandssvenskarnas parlament diskuterade svenskar med utlandserfarenhet, riksdagspolitiker och experter från näringslivet, myndigheter och andra sakkunniga konstruktiva lösningsförslag på olika utmaningar som utlandssvenskar har i förhållande till svenska regelverk och attityder. Dessa frågor kommer att utgöra Svenskar i Världens framtida påverkansarbete.

Utbildning

Experter: Per-Olov Ottosson, undervisråd på Skolverket och Henrik Cronè Strömberg Croné, rättsavdelningen på CSN

 • Engångssumma istället för månatliga utbetalningar
 • Finansiering av högre utlandsstudier
 • Mer rättvis konvertering av betyg från utländska skolor och universitet
 • Medförande av skolpeng utomlands
 • Studievägledning för främjande utlandsstudier
 • Främjande av svenskundervisning utomlands

Skatt och pension

Expert: Gunnar Billhage, Tax Manager på Grant Thornton

 • Sänkning av SINK-skatten
 • Fortsatt export av garantipension

Mobilitet

Expert: Mats Lundbäck, Head of Business Innovation på Telia Company

 • Underlätta kreditprövning
 • Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i statens personadressregister
 • Förnyelse av svenskt körkort i utlandet
 • Elektronisk information och service
 • Internet- och telefoni för utlandssvenskar

Försäkring och sjukvård

Experter: Robert Andersson, förhandlingschef statlig sektor på SULF (Sveriges Universitetslärare och forskare) och Kristian Lindström, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan

 • Register över vaccination
 • Förbättrade försäkringsvillkor för utlandssvenskar
 • Bättre information och ökad kunskap om utlandssvenskars rättigheter inom vården
 • Sjukvård för utlandssvenskar i Sverige
 • Subventionerad sjukvård för utlandssvenskar boendes utanför EU, EES och Schweiz
 • Vilande SGI vid utflytt

Medborgarrätt

Experter: Ingegerd Widell, handläggare på tjänsteutvecklingsenheten vid Skatteverket och Helena Ihrstedt Harling, kommunikatör och handläggare Valmyndigheten

 • Underlätta vid ansökan om nytt pass för utlandssvenskar
 • Fler sidor i passet
 • Särskild valkrets för utlandssvenskar
 • E-röstning från utlandet
 • Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inflytt
 • Utökad information vid registrering av giftermål i Sverige

Medborgarskap

Experter: Ewa van der Kwast, jurist och affärsutveckling på Familjens Jurist; Per Näsman, jurist och gruppchef på Familjens Jurist; Anne-Christine Petersson, beslutsfattare vid medborgarskapsenheten på Migrationsverket och Alexandra Westerback, beslutsfattare vid medborgarskapsenheten på Migrationsverket

 • Medborgarskap efter 22 års ålder
 • Uppehållstillstånd för medföljare till svensk medborgare
 • Personnummer för svenska medborgare födda utomlands

Attityd- och värdering

Expert: Gunnar Eliasson, Professor Emeritus i industriell ekonomi och dynamik

 • Värdering av internationell kompetens vid hemflytt
 • Värdering av internationell utbildning från utlandet vid hemflytt
 • Nätverk för hemvändande svenskar