Aino Askegård Andrésen

Aino_Askegard_Andresen

Aino Askegård Andrésen är skattejurist/Tax Director och arbetar med skatte- och socialförsäkringsfrågor inom Global Mobility.  Aino har över 30 års yrkeserfarenhet, med juristexamen från Stockholms Universitet och har arbetat hos GrantThornton sedan 2007. Hon är auktoriserad skatterådgivare (FAR) och medlem i International Fiscal Association (IFA). Har tidigare varit verksam hos Skatteverket, PwC och Deloitte.

Aino har mycket stor erfarenhet av frågor avseende internationella personalförflyttningar och området Global Mobility. Hon är specialiserad på internationella individbeskattningsfrågor, svensk och internationell socialförsäkring och internationell Human Resource avseende expatriater.

GrantThornton

Telefon: +46 (0)8 563 072 85

Mobil: +46 (0)7 613 072 85

E-post: aino.a.andresen(at)se.gt.com

Medlemserbjudande: Första 15 min gratis, sen 10 % på det totala arvodet (gäller svenska arvoden).