Nätverk

Genom Svenskar i Världens nätverk bidrar vår organisation till att kontakten mellan Sverige och i utlandet bosatta svenskar upprätthålls. Därigenom tillvaratar och främjar vi gemensamma intressen och önskemål bland svenskar i utlandet.

Vårt nätverkande sker dels via vår så kallade Hemvändargrupp (ett nätverk av svenskar som har flyttat hem till Sverige igen), dels genom engagerade representanter runt om i världen. Dessa ombud har lokal kunskap och erfarenhet om utlandssvenskarnas situation och kan vägleda dig, som medlem i Svenskar i Världen, inför din utflytt, när du väl är på plats eller på väg att flytta hem.

Vi satsar också på de unga och anordnar ibland träffar i samarbete med andra organisationer, såsom t ex SISA, för att bidra till att de yngre kan knyta kontakter. För de unga har vi ambitionen att vara aktiva i den digitala världen och finns både på Instagram och har en Facebookgrupp.

För de i yrkesverksam ålder och som vill satsa på karriären finns vi också på LinkedIn, där vi har en grupp för hemvändare och en för medföljargrupp.

Som partner och sponsrande företag finns också möjligheten att vara med i vår referensgrupp, som träffas kontinuerligt under året. I denna grupp finns bland annat våra huvudintressenter, som har möjlighet att påverka vår verksamhet.