Nätverk

Vårt nätverk är ett viktigt nav i verksamheten. Det är i samarbete med våra partners som vi kan erbjuda alla medlemmar förmåner av olika slag, genomföra olika aktiviteter men också utbyta erfarenhet och kunskap om utlandssvenskarnas situation, utmaningar och möjligheter.

Läs mer om våra partners här.

Ombuden ute i världen är kansliet förlängda arm och kan hjälpa dig på plats.

Hemvändargruppen har extra fokus på alla utlandssvenskar som vänder hemåt.

För alla medlemmar upp till 30 år har vi specifika aktiviteter och ett speciella forum på Facebook.

För de i yrkesverksam ålder och som vill satsa på karriären finns vi också på LinkedIn, där vi har en grupp för hemvändare och en för medföljargrupp.