Positiv utveckling för IB-studenter!

Redan 2016 när IB-betygens värdering försämrades var Svenskar i Världen starkt kritiska och vi motsatte oss detta. Sedan dess har vi aktivt kämpat för att det ska vara mer rättvist när IB-betyg konverteras. Det stora problemet som vi såg det var att högpresterande IB-elever hade det betydligt svårare att bli antagen till ett svenskt lärosäte.

Tack vare vårt och andras påverkansarbete har det nu skett förändringar för det bättre. Från och med HT2019 kommer nya regler att gälla för konverteringen av IB-betyg. Det kommer leda till en mer rättvis bedömning av IB-betygen i det svenska betygsystem. Skillnaden jämfört med tidigare år är stora för IB-studenter som nu kommer bli bedömda mer rättvist i det svenska antagningssystemet.

Svenskar i Världen välkomnar denna förändring och är stolta över att vårt påverkansarbete har gett resultat för IB-studenters möjligheter till fortsatta studier. Du kan läsa mer om hur de nya IB-betygen konverteras genom att klicka här!