Svenska pensioner på väg att bli näst sämsta i EU

Pensionerna i Sverige är på väg att bli de näst sämsta i EU, enligt en rapport från EU-kommissionen.

”Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU. År 2008 fick den som pensionerades efter 40 års yrkesliv i Sverige 65,0 procent av slutlönen i pension. År 2048 kommer pensionen att vara bara 48,2 procent av inkomsten. Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer.”.

 

”En dansk kan exempelvis räkna med att få 69,5 procent av lönen vid pensionering år 2048, och den som pensioneras i Finland får 61,3 procent. Rapporten visar också att det bara är i Sverige som pensionen som andel av inkomsten år 2008 var lägre efter skatt än före. Det betyder att andra länder, till skillnad mot Sverige, beskattar pensionärer mildare än löntagare.”, skriver tidningen Riksdag och Departement.

 

Läs mer på tidningen Riksdag och Departements hemsida.