SOCIALFÖRSÄKRING

Förlorad trygghet om du flyttar tillbaka Sverige? 

 Visste du att din sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) kan nollställas när du flyttar utomlands? När en svensk medborgare idag skriver ut sig från Sverige så nollställs din SGI. När personen sedan vill återvända till Sverige kan det uppstå problem. Att en återinvandrad svensk medborgare måste utredas och bevisa sin rätt till SGI igen minskar incitamenten för att flytta ut eller flytta tillbaka till Sverige.

Socialförsäkring bild2

Det betyder att om du skulle få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom och inte kan bevisa din framtida inkomst har du inte rätt till sjukpenning. Det vill vi ändra på så att du ska vara trygg om du flyttar hem igen. Vi anser att din SGI vid utlandsflytt bör frysas istället för att nollställas och automatiskt återupptas när du kommer tillbaka till Sverige. Vi bryr oss. 

 

 

                                                                                                                                                                                            Till startsidan