E-RÖSTNING

Skulle du rösta i svenska valet om det vore enkelt?
E-röstning annons 2 BILD 2

Visste du att 68 % av de röstberättigade utlandssvenskarna inte röstar i svenska valet? En anledning är att det är snåriga och tidskrävande regler kring röstning. Det vill vi ändra på och få fler att lättare använda sin demokratiska rättighet. Svenska politiker tycks dessutom ha glömt bort de 160 000 röstberättigade utlandssvenskarna.

Flera andra länder har framgångsrikt infört e-röstning som ett alternativ och vi ser ingen anledning varför det inte skulle vara möjligt att genomföra i Sverige. Vi är övertygade om den positiva effekt detta skulle ha på valdeltagandet och har därför länge bedrivit påverkansarbete i frågan. Som remissinstans har vi ställt oss positiva till införandet av e-röstning och andra förändringar som underlättar röstning från utlandet. Det har pågått ett aktivt arbete i Riksdagens vallagskommittée samt en arbetsgrupp inom (Europeans Throughout the World) som undersöker möjligheten för européer att e-rösta. Tillsammans med dessa instanser kommer vi fortsätta att driva denna fråga och möjliggöra för svenskar att i framtiden rösta elektroniskt. Vi bryr oss. 

                                                                                                                                                                                            Till startsidan