Upprop

Stopp för familjesplittring och orimliga försörjnings- och bostadskrav för utlandssvenskar. Ja, det är vår uppmaning till politikerna beträffande den nya migrationslagen. Nu behöver vi namnunderskrifter och personliga erfarenheter till vårt remissvar.

Skriv under vårt upprop här! Målet är 5000 namnunderskrifter.

För mer information om vårt remissarbete och hur du delar med dig av dina personliga erfarenheter, läs mer här.