Allmänna länkar

Allmänna länkar

 • Lexikon
  Översättningar på många olika språk, från vardagliga ord och regionala uttryck till tekniska termer och fackspråksspecifika glosor. Även med uttal på ljudfiler av orden.
 • Myndighetslots
  En fristående NGO organisation som kompletterar olika myndigheters hjälp i myndighetsärenden.
 • Sweden Abroad
  Välj land för mer information från en ambassad eller ett konsulat nära dig
 • UD Resklar
  UD:s information till dig som reser utomlands.
 • Utrikespolitiska institutet
  Information om utrikespolitiska frågor

Arbete

 • MultiMind
  MultiMind hjälper dig att finna rätt personal, som besitter både språk, kulturella och internationella erfarenheter.

Bostäder, hotell och fastigheter

 • Wimdu
  Trogna till vår slogan ‘Travel like a local’ sammankopplar vi gäster och värdar runt om i hela världen vilket inspirerar till nya unika möten som låter dig upptäcka helt nya sätt att resa på.

Nyheter

Offentlig förvaltning

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete
 • Myndighetslots
  En fristående NGO organisation som kompletterar olika myndigheters hjälp i myndighetsärenden.

Organisationer

 • Euromonde
  Europeans Throughout the World – ETTW – is a pan-European organisation for all European expatriats.
 • Europe Direct
  Har du frågor om EU? Kontakta Europe Direct.
 • Nordiskt samarbete
 • Your Europe
  Hjälp och råd till EU-medborgare och deras anhöriga.

Sverigeinformation

Utbildning

 • Euroguidance
  Euroguidance Sweden verkar som en informationsresurs för vägledare i deras arbete med internationella frågor och centret ingår i ett nätverk av liknande resurscentra som idag finns i 33 länder i Europa.
 • Grennaskolan
  Internatskolan har en blandning av utlandssvenska, lokala och internationella elever där du är inkluderad oavsett din bakgrund.
 • Lundsbergs Skola
  Lundsberg är en småskalig skola och ett internat där individen, tryggheten och en bred social kompetens står i centrum.
 • Utbyten.se
  Denna webbplats innehåller de program och aktiviteter som hör till myndighetens verksamhet att informera om och ge stöd till internationellt samarbete och utbyte