Stefan Thomsson

Stefan Thomsson_GTStefan Thomsson är partner och auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thorntons huvudkontor i Stockholm. Han har arbetat på Grant Thornton sedan 1998 och har 28 års erfarenhet av skatterådgivning.

Erfarenhet
Tidigare har Stefan arbetat som skatterådgivare på KPMG, PriceWaterhouseCoopers samt Skatteverket.

Branscherfarenhet
Stefan har mycket bred erfarenhet av skatterådgivning till såväl internationella som svenska företag. Han arbetar primärt med omstruktureringar, försäljning och förvärv av företag, tillämpning av fåmansföretagslagstiftningen, utflyttningsärenden och skattemässiga planeringsåtgärder. Stefan har även stor erfarenhet av att driva skatteprocesser och har, genom att framgångsrikt vinna flera mål i Högsta Förvaltningsdomstolen, bidragit till vägledande rättstillämpning.

Stefan håller frekvent föredrag på olika teman inom skatteområdet samt är skribent av skatterelaterade artiklar i media.

Grant Thorntons skatteavdelning utgörs av drygt 100 skattekonsulter som arbetar med såväl svensk som internationell skatterådgivning. Företaget är rankat som en av de ledande skatterådgivarna i Sverige.

Yrkeskompetens och medlemskap
Stefan var tidigare styrelseledamot i Institutet Skatter & Rättssäkerhet. Stefan är medlem i Skatterättsliga Klubben.

Under 2002 arbetade Stefan på Grant Thorntons avdelning för internationella skattefrågor i London.

GrantThornton

+46 (0)8 563 070 48

E-post: stefan.thomsson(at)se.gt.com

Medlemserbjudande: Första 15 min gratis, därefter 10 % på det totala arvodet.