Olof Nordling

Olof Nordling

Overijse (Bryssel)
Bor sedan 1990 i Overijse, en flamländsk Brysselförort. Verksam utomlands i mer än 40 år, nu pensionär men med viss konsultaktivitet. Reser ofta till England och Norge där barnen bor med sina familjer. Andra intressen är fysik, musik, simning, vinodling samt att skriva kåserier i Svenska Klubbens publikation Bladet.

Logga in för att komma åt kontaktuppgifter.

Representant för Belgien