Johan Thim & Jonas Svensson

Har du oredovisade tillgångar utomlands? Johan och Jonas på Ålandsbanken kan hjälpa dig med självrättelse.

Sverige har de senaste åren träffat flera nya skatteavtal med traditionella bankländer, däribland Luxemburg, Österrike och Schweiz. Skatteverket har genom avtalen möjlighet att inhämta information som tidigare inte lämnats ut med hänsyn till banksekretess och inhemsk lagstiftning. Skulle Skatteverket vid en granskning av tillgångar utomlands uppmärksamma oredovisade inkomster riskeras skattetillägg eller brottsanmälan

För att undvika detta kan du begära omprövning av dina taxeringar genom en så kallad självrättelse. En självrättelse innebär att du på eget initiativ begär rättelse av uppgifterna hos Skatteverket.

Den tillkommande skatten blir i de flesta fall omkring 5-10 procent av det utländska kapitalet. I vissa fall blir den lägre, det är inte ovanligt att man till och med får tillbaka pengar på skatten efter en självrättelse. I mer komplicerade ärenden då kapitalet finns i en utländsk stiftelse eller i ett offshore-bolag kan skatten bli högre.

Johan ThimJohan Thim är skattejurist och expert på internationell beskattning. Han har mångårig erfarenhet från Skatteverket, där han bl.a. jobbade med att ta fram analyser för omförhandling av dubbelbeskattningsavtal.

 

Jonas Svensson

 

 

 

 

 

 


Jonas Svensson
är skattejurist och ekonom på Ålandsbanken Private Banking. Jonas har tidigare arbetat åtta år på Skatteverket som processförare i ärenden som rör internationella skattefrågor och fåmansbolagsregler. Han har även arbetat på Skatteverket med frågor kring självrättelse av oredovisade inkomster utomlands.

 

Ålandsbanken

+46 (0) 7914673

johan.thim(a)alandsbanken.se och 

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.