Johan Thim & Jonas Svensson

Har du oredovisade tillgångar utomlands? Johan och Jonas på Ålandsbanken kan hjälpa dig med självrättelse.

Sverige har de senaste åren träffat flera nya skatteavtal med traditionella bankländer, däribland Luxemburg, Österrike och Schweiz. Skatteverket har genom avtalen möjlighet att inhämta information som tidigare inte lämnats ut med hänsyn till banksekretess och inhemsk lagstiftning. Skulle Skatteverket vid en granskning av tillgångar utomlands uppmärksamma oredovisade inkomster riskeras skattetillägg eller brottsanmälan

För att undvika detta kan du begära omprövning av dina taxeringar genom en så kallad självrättelse. En självrättelse innebär att du på eget initiativ begär rättelse av uppgifterna hos Skatteverket.

Den tillkommande skatten blir i de flesta fall omkring 5-10 % av det utländska kapitalet. I vissa fall blir den lägre, det är inte ovanligt att man till och med får tillbaka pengar på skatten efter en självrättelse. I mer komplicerade ärenden då kapitalet finns i en utländsk stiftelse eller i ett offshore-bolag kan skatten bli högre.

Johan ThimJohan Thim är skattejurist och expert på internationell beskattning. Han har mångårig erfarenhet från Skatteverket, där han bl.a. jobbade med att ta fram analyser för omförhandling av dubbelbeskattningsavtal.

Jonas Svensson


Jonas Svensson är skattejurist och ekonom på Ålandsbanken Private Banking. Han har tidigare arbetat åtta år på Skatteverket som processförare i ärenden som rör internationella skattefrågor och fåmansbolagsregler. På Skatteverket har han även arbetat med frågor kring självrättelse av oredovisade inkomster utomlands.

Ålandsbanken

+46 (0) 7914673

E-post: johan.thim(at)alandsbanken.se
E-post:

Medlemserbjudande: Första 15 min är gratis, därefter 10% på det totala arvodet.